Vår erfarenhet + vår expertis = din trygghet

Sedan 1990 har AB Språkmans mål varit att stå till tjänst med översättningar och copywriting åt några av Sveriges mest framgångsrika företag och välkända varumärken.

Vi specialiserar oss främst på översättningar mellan svenska och engelska.

Våra kunder uppskattar att vi är yrkesmässiga, pålitliga och ärliga i vårt arbete och att vi gärna ställer upp precis som vi har gjort under många års gott samarbete.

Svåra utmaningar och krävande projekt inspirerar oss. Problem är till för att lösas. Vi ägnar samma glöd och uppmärksamhet åt detaljer i alla våra uppdrag, oavsett hur små eller rutinmässiga de än är.

Välkommen till Språkman med dina översättningar!

För översättningar till engelska, kontakta Ian Hinchliffe*
e-post ian@sprakman.se eller ring 0709 919 906.

För översättningar till svenska, kontakta Inga-Beth Hinchliffe*
e-post ingabeth@sprakman.se eller ring 0708 300 260.

* Medlem av Sveriges Facköversättarförening, SFÖ

AB Språkman · Marestorp 1017 · 283 96 Killeberg
Org.nr. 556311-8032
Copyright Språkman 2022

Vår erfarenhet + vår expertis = din trygghet

Sedan 1990 har AB Språkmans mål varit att stå till tjänst med översättningar och copywriting åt några av Sveriges mest framgångsrika företag och välkända varumärken.

Vi specialiserar oss främst på översättningar mellan svenska och engelska.

Våra kunder uppskattar att vi är yrkesmässiga, pålitliga och ärliga i vårt arbete och att vi gärna ställer upp precis som vi har gjort under många års gott samarbete.

Svåra utmaningar och krävande projekt inspirerar oss. Problem är till för att lösas. Vi ägnar samma glöd och uppmärksamhet åt detaljer i alla våra uppdrag, oavsett hur små eller rutinmässiga de än är.

Välkommen till Språkman
med dina översättningar!

För översättningar till engelska,
kontakta Ian Hinchliffe*
e-post ian@sprakman.se
eller ring 0709 919 906.

För översättningar till svenska,
kontakta Inga-Beth Hinchliffe*
e-post ingabeth@sprakman.se
eller ring 0708 300 260.

* Medlem av Sveriges
Facköversättarförening, SFÖ

AB Språkman
Marestorp 1017 · 283 96 Killeberg

Org.nr. 556311-8032
Copyright Språkman 2022